Türkmen Atasözleri Kitap Projesi


Multicultural and Multilingual Turkmen Proverbs Book Projects: Developing 21st Century Skills through Global Connections and Teaching Beyond BordersMelda N. Yildiz


Fulbright Scholar, USA , //Melda.Yildiz@Fulbrightmail.org//ÖZET
Bu makale 2009 yılında Fulbright bursu ile calsmalarımdan biri olan Türkmen Atasözleri Kitap Projesini icerir. Calismaya 15 Türkmen ve 5 Türk öğrenci katilmistir.
Bu kağıt Türkmenistan'da Fulbright Scholar olarak öğretim ve araştırma deneyimlerinimi özetlemektedir; çok dilli ve çok kültürü içeren projeler geliştirmek için yaratıcı stratejiler sunar; ve onların Türkmen Atasözleri proje ve Orta Asya'dan gelen dijital hikayeler sergileniyor. Bu katılımcı eylem araştırma projesi 15 lise öğrencisi ile Aşkabat'ta 2009 yılında yapıldı. Proje 25 bin Türkmen atasözü değerlendirilirdi ve Türkmen Alfabesinin 30 harfi için bir atasözü tespit ettik. Bu calismanin sonunda çok dilli çocuk kitabı (Türkmen, Türkçe, İngilizce, Rusça) oluşturduk. Araştırma ebeveynlerin işbirliği içinde yürütülmüştür. Ebeveynler Türkmen atasözlerini, İngilizce’den Türkmenceye ya da Türkmenceden Rusça'ya çeviri konusunda yardımcı oldular. Çalışma Türk ve Türkmen diller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belgelenmiştir. PeaceCorp tarafından geliştirilen çeşitli çevrimiçi kaynaklar ve malzeme kullanildi. Her atasözü ve bu atasözlerinin kültür ve tarihinin bağlantıları arastirildi. Katılımcılar kendi kültürüne bakış alternatif noktası kazandı ve Türk dillerini yeniden keşfetmeye ilgi duydu.
.
Anahtar Sözcükler: Turkmen atasözü, Turkmen alfabesi, Çok dilli eğitim


ABSTRACT
This paper outlines my experiences as a Fulbright Scholar teaching and researching in Turkmenistan; offers creative strategies for developing multilingual and multicultural projects with youth; and showcases their Turkmen Proverbs projects and digital stories from Central Asia. This participatory action research Project is conducted in Fall 2009 in Ashgabat with 15 high school students. Participants deconstructed and assessed over 25 thousand Turkmen proverbs; identified 30 proverbs one for each letter of the Turkmen Alphabet; and created a multilingual children’s book (Turkmen, Turkish, English, Russian). This paper showcases their projects. Research was conducted in collaboration with their parents and community. Parents helped translating and explaining Turkmen proverbs from Russian to Turkmen and Turkmen to English. The study documented the similarities and differences among Turkish and Turkmen languages while including the translation of Russian and English version of each proverb. Through the re-discovery process using several online resources and material developed by PeaceCorp, the participants explored, designed, and created the strategies, curricula, and programs for discovering the meaning of each proverb and connections to culture and history of these proverbs. Participants gained alternative point of view on their own culture and renewed interest and commitment to rethinking and rediscovering the Turkic languages.


Keywords: Turkmen proverbs, Turkmen Alphabet, Multilingual Education